Generalforsamling er godt overstået. Se den nye bestyrelse

 

Klubaften den 7. februar kl 19:00 i klubhuset:
Orientering om bestyrelsens arbejde, brosituationen, Laserprojektet, forhåbentlig nye Laserjoller, nye sejl etc. Indlæg om voksne nysejlere, hvad skal der til for at blive frigivet, håndbog, træning. Kapsejladsregler, hvorledes kan vi lave enkle kapsejladser etc.

 

Nye medlermmer er velkomne.

 

Følg renovering af Laserjoller her

 

 

 

 

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com