Aktivitererne for 2019 er godt i gang.

I maj måned har vi kørt et kursus i jollesejlads, og det har været en stor succes. Sejlerne kan snart styre jollerne uden instruktion.

Aktivitetskalender for sæson 2019

 

Nyt renoveringsprojekt!
Renovering af Europajoller. Se her!!

 

Fra optimistjollesejlernes stævne på Slotssøen i 2017

 

 

Lidt fra de foregående sæsoner.

Hyggeaften

Sejleraften Wayfarer

Mere Wayfarer

 

 

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com