Budget 2018


RESULTATOPGØRELSE    Budget 2018


Indtægter    
Aktivitetstilskud                            4,000
Tilskud                                             -   
Kontingent                                  32,000
Modtaget fra Fællesudvalg    
Andre indtægter                              -   
    
Indtægter i alt                              36,000
    
Udgifter    
Medlem af Dansk sejlunion           5,500
Vedligehold af bro                             -   
Udgift til fællesudvalg                    2,600
Nyanskaffelser                             10,000
Vedligehold og drift af udstyr       10,000
Arrangementer                              3,000
Andre udgifter                                7,000
    
Udgifter i alt                                  38,100

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com