Budget 2019


RESULTATOPGØRELSE    Budget 2019


Indtægter    
Aktivitetstilskud                            4,000
Tilskud                                        29.800
Kontingent                                  47,800
Modtaget fra Fællesudvalg             -
Andre indtægter                              -   
    
Indtægter i alt                              81,600
    
Udgifter    
Medlem af Dansk sejlunion           6.700
Vedligehold af bro                             -   
Udgift til fællesudvalg                    2,500
Nyanskaffelser                             52,500
Vedligehold og drift af udstyr       10,000
Arrangementer                              3,000
Andre udgifter                                7,000
    
Udgifter i alt                                  81,700

 

RESULTAT                                       -100

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com