Beretning Hillerød Sejlklub 2017

 

 

Da jeg overtog formandsposten, var det første der skulle gøres, at få de administrative rutiner på plads. Danske Bank, som er vores bank, har centraliseret behandlingen af foreninger, og i den forbindelse skulle foreningen valideres. Kassereren og formanden skulle også have adgang til klubbens konti. En masse skriverier frem og tilbage og en masse underskrifter fra hele bestyrelsen, men det kom på plads.

 

Klubbens NemID kom også på plads med god hjælp fra den gamle formand, og det gjorde bl.a., at børneattester er blevet meget lettere at ansøge.

 

Hen over sæsonen har kassereren ryddet op i gamle konti, og vi har solgt vores aktier i Danske Bank, så vi nu kun har en almindelig bankkonto.

 

Klubben har i mange år haft dialog med kommunen og HSI om at udskifte vores bro. Da den kom ud af vandet i efteråret 2016, var det klart, at den ikke holdt en sæson mere, og jeg gik tidligt i dialog med kommunens politikere, primært Peder Bisgaard, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Flere fra kommunens administration og tilknyttede håndværkere var ud og se på broen, og de dømte den alle død. Heldigvis fandt kommunen penge til en ny, men trængslerne var ikke forbi. Et lyst hoved i kommunen fandt ud af, at broen skulle godkendes, og at det krævede en høring på fire uger. Forberedelse til høring, høring og en ordre, der endelig blev lagt lige i brofirmaets højsæson, gjorde, at broen først var klar den 1. juli, ca tre måneder forsinket.

 

Vintersæsonen blev ikke kun brugt til at få den nye bro på plads. Vi fik også ansøgt Grethe Christiansens Legatstiftelse om to nye laserjoller, og legatstiftelsen gav os penge til en helt ny laserjolle.

 

Vores Wayfarer og Lynæs både trængte voldsomt til nye sejl. Her søgte vi folkeoplysningsudvalget om et tilskud og fik bevilget halvdelen af det beløb, som vi havde budgetteret.

 

Klubben havde fire gamle laserjoller liggende, der ikke havde været i vandet i flere år. Jollerne trængte gevaldigt til en kærlig hånd, og det fik de. Tak til nogle arbejdsomme klubmedlemmer, der sørgede for, at der nu er fire helt sejlklare joller (på nær en rorpind).

 

Lynæs 14 bådene trængte også til en overhaling, men de kom i vandet uden den store forårsklargøring. Det må vente til næste forår.

 

Da broen ikke kom i vandet til sæsonens begyndelse, måtte vi finde andre løsninger og en af dem var at låne grundejerforeningens bro og rampe – tak til grundejerforeningen.

 

Det gav de nødvendige træningsmuligheder, så vi kunne møde nogenlunde velforberedte op på Hillerød Slotsø til Hillerød Slotsø Byfest 2017. Der deltog optimistjoller fra SES og HIS, og jeg tror, at alle havde en dejlig dag.

 

Seniorerne stod ikke tilbage, og to af vores Lynæs 14 var på Isefjorden og Roskilde Fjord for at deltage i Sjælland Rundt Indvendig. Næste gang er planen at deltage med alle tre.

 

Broen kommer endelig i vandet den 2. juli, og vi holder en fantastisk indvielse og standerhejsning. Der deltager personer fra byen, de andre klubber, færgefarten, Grethe Christiansens legat og byrådet.

 

Nye og renoverede både blev døbt, og broen blev indviet.

 

Nu kunne sæsonen komme rigtig i gang, med sejlads for juniorer tirsdag og seniorer torsdag.

Tiltag med seniorsejlads onsdag eftermiddag blev forsøgt, men kom ikke rigtig i gang. Noget vi kan gøre mere ved i den kommende sæson.

 

Flemming rejste til Australien, men Terkel og Christian tog over, så juniorerne er i gode hænder. Så juniorerne er i gode hænder hos Terkel, Christian og Thomas. Tak til dem alle og især Thomas, der har ydet et kæmpe arbejde med bl.a stævne på Slotsøen.

 

Hen over sæsonen oplevede vi god tilgang af medlemmer. Noget jeg håber, at vi kan fortsætte. Jeg synes, at vi har både mennesker og materiel til at få endnu mere liv på søen.

 

Frigivelse til sejlads i klubbens joller er blevet diskuteret hen over sæsonen, og vi har en plan for den nye sæson.

 

I efteråret var der god aktivitet i klubben, og der blev sluttet af med seniorsejlads, hvor både Lynæsser og Wayfarer var ude at sejle i god vind. Efterfølgende var der gang i grillen og en hyggelig aften med sejlere, og medlemmer der stødte til.

 

Juniorerne sluttede af med fire Laserjoller og en Feva på vandet. Det er mange år siden, at så mange større joller har været på vandet samtidig.

 

Den 7. oktober sluttede den egentlige sejlsæson. Lynæsser og bro kom op i øsende regnvejr, men med et imponerende fremmøde. Som noget nye forsøger vi med en vinterbro, der giver mulighed for at sætte en jolle i vandet, når vinden er i det rigtige hjørne (fralandsvind).

 

Jeg glæder mig allerede til den nye sæson med masser af aktivitet. Den nye bestyrelse er allerede i gang med planlægningen.

 

Mange gode sejlerhilsener

Ib Andersen

 

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com