Beretning for Hillerød Sejlklub 2018

 

 

I vinterens løb afholdt vi flere møder for at holde lidt gang i klubben. Der var et enkelt medlemsmøde og et par møder, hvor vi forsøgte at planlægge klargøringen af klubbens både.

 

Da sejlsæsonen nærmede sig kørte vi en serie møder tirsdag aften, hvor vi forsøgte at blive dygtigere til kapsejladsreglerne. Alle møder foregik i en hyggelig tone.

 

I marts og i juni havde vi Thomas og Terkel på trænerkursus hos Dansk Sejlunion.

 

I april gik både juniorer og seniorer i gang med klargøring af både, og især Lynæs bådene blev vasket, poleret og bundmalet. Nye beslag blev der også monteret. Broen blev planmæssigt sat i vandet, og standeren blev hejst. Dejligt at se det gode fremmøde.

 

Træning for både juniorer og seniorer var godt i gang, da motoren på følgebåden pludselig hoppede af og forsvandt på søens bund.

 

Følgebåd var et problem fra sæsonens begyndelse. Vores gummibåd var slidt op, og økonomien var ikke til at købe en ny. Vi lånte os frem, men de lånte både var ikke ideelle. Heldigvis trådte Grethe Christiansens Stiftelse til og donerede 20.000 kr, så vi kunne købe en lille RIB. Motoren blev også erstattet med en brugt fra Den Blå Avis, og så var vi ganske godt kørende igen, men økonomien havde lidt en del.

 

Den 1. juni holdt vi kulturnat i Nødebo og alle fire klubber, der holder til på anlægget, deltog.

 

Den 16.-17. juni deltog alle fire Lynæs både i ”Sjælland rundt på Indersiden”. Et meget vellykket arrangement, der gik dog lidt skår i glæden, da masten på den ene Lynæs knækkede, da den skulle sættes tilbage i søen. Atter en udgift, som vi ikke lige havde forudset, men masten er blevet erstattet, da vi har købt Lynæs nummer fem til en billig pris. Så nu har vi fem skrog og fire rigge.

 

Aktiviteten hen over sæsonen var rigtig god, og hen imod slutningen var næsten alle både ude og sejle på træningsaftenerne om torsdagen, Så vi må nok forudse, at der bliver rift om bådene til næste sæson. Tirsdagsaftenerne med kapsejlads kom ikke helt i gang. Der blev sejlet om tirsdagen, men ikke så meget kapsejlads. Det kommer måske i den kommende sæson.

 

Den 29. september holdt vi sø-regatta med stor deltagelse, både på vandet og efterfølgende til grillaften i klubhuset.

 

Den 6. oktober kom broen op, og Lynæs bådene blev rigget af. Det var igen en fornøjelse at se de mange hjælpende hænder.

 

Samlet set en rigtig god sæson med mange lyspunkter og et par enkelte bump på vejen. Et af lyspunkterne var tilgangen af private joller. En tendens som jeg håber fortsætter, og meget gerne noget der forplanter sig til juniorerne.

 

Til slut skal det også nævnes, at der til næste sæson vil være tilgang af en Tera-jolle, som er bevilget efter ansøgning til DIF og DGI's foreningspulje.

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com