Regnskab for: Hillerød Sejlklub     Regnskabsåret 2017                 
     (1. oktober 2016 - 30. september 2017)                 
                    
RESULTATOPGØRELSE (kr.)         2017              2016              2015              2014              2013
Indtægter                    
Aktivitetstilskud                             4.080                 -                 2.211            5.488              3.700
Tilskud                                          70.403            16.000          16.000          16.000            16.000
Kontingent                                    38.500            25.650          23.900          23.850            19.825
Modtaget fra Fællesudvalg               -                  4.800            6.237               -                   5.469
Andre indtægter                              2.113                235           7.796             2.645                -   
                    
Indtægter i alt                             115.096             46.685         56.144          47.983            44.994
                    
Udgifter                    
Medlem af Dansk sejlunion           5.757               5.780           7.432            6.175               7.982
Vedligehold af bro                             -                    2.340           2.146            2.427                  674
Udgift til fællesudvalg                    2.580             18.594         19.126          19.862             25.634
Nyanskaffelser                              96.596                 -              13.049               455                5.244
Vedligehold og drift af udstyr      15.354             10.835          9.153           10.831               2.811
Arrangementer                                2.973                  788           1.088            1.444               3.018
Andre udgifter                                 2.463               2.525           8.336            6.182               2.746
                    
Udgifter i alt                                 125.723              40.863        60.328           47.376            48.110
                    
Årets resultat                                -10.627               5.822        -4.184                607              -3.116
(Indtægter-udgifter)                   

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com