Regnskab for: Hillerød Sejlklub     Regnskabsåret 2018               
     (1. oktober 2017 - 30. september 2018)                 
                    
RESULTATOPGØRELSE (kr.)        2018              2017              2016             2015               2014
Indtægter                    
Aktivitetstilskud                            3.450              4.080                 -                 2.211            5.488
Tilskud                                          20.000            70.403          16.000           16.000           16.000
Kontingent                                    47.177           38.500           25.650           23.900           23.850
Modtaget fra Fællesudvalg               -                      -                4.800             6.237                -
Andre indtægter                                 -                  2.113               235             7.796             2.645
                    
Indtægter i alt                               70.627           115.096          46.685           56.144           47.983
                    
Udgifter                    
Medlem af Dansk sejlunion           6.632               5.757           5.780            7.432              6.175
Vedligehold af bro                              -                       -               2.340            2.146              2.427
Udgift til fællesudvalg                    1.595               2.580         18.594           19.126           19.862
Nyanskaffelser                              42.045             96.596                -              13.049               455
Vedligehold og drift af udstyr      10.244             15.354         10.835             9.153           10.831
Arrangementer                                   661               2.973              788             1.088             1.444
Andre udgifter                               12.727               2.463           2.525             8.336             6.182
                    
Udgifter i alt                                   73.904           125.723          40.863          60.328           47.376
                    
Årets resultat                                 -3.277            -10.627             5.822          -4.184                607
(Indtægter-udgifter)                   

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com