Aktivitetskalender 2020 for Hillerød Sejlklub

 

Hver torsdag, indtil broen er sat i vandet, er der klubaften fra 19:30 til ca 21:30, hvor vi forbereder sejlsæsonen med forbedringer i klublokaler og istansættelse af både. Derudover snakker vi om sikkerhed til søs, søvejsregler, kapsejladsregler mm.

 

Den 18. og 19. april 2020

Arbejdsdage Klargøring af både.

 

Den 25. april 2020

Bro i og standerhejsning. Vi mødest på anlægget klokken 9:00.Tovholder Henrik Kromann.

Vognmanden kommer kl 10:00. Standeren bliver hejst kl. 15:00

 

Den 28. april 2020

Første tirsdagssejlads. Kapsejlads med joller og kølbåde. Skippermøde i klubhuset kl. 17:30. Starten går klokken 18:00

 

Den 30. april 2020

Første torsdagssejlads. Træningssejlads for seniorer og juniorer. Juniorer mødes på havnen kl. 16:30. Seniorer mødes på havnen kl. 17:00.

 

Den 3. 10. 17. 24. og 31. maj 2020 Crash-kursus i jollesejlads

Søndage i maj måned holder klubben et intensivt jollekursus. Det er planen at sejle i Laserjoller, Europajoller og Snipejoller, hvis interessen er stor nok. Max deltagerantal er ti. Tilmelding er bindende. Det forventes, at man deltager alle fem søndage i maj måned.

Ud over praktisk sejlads vil der blive undervist i sejlteori, søvejsregler og sikkerhed.

Efter kurset er der mulighed for at komme op til en frigivelsesprøve.

Kurset afvikles søndage fra klokken 14:00 til 17:00

 

Den 16. maj 2020

Den årlige arbejdsdag, hvor alle klubber giver en hånd til vedligeholdelse af klubhus og anlæg.

 

Den 13. juni 2020

Sommertur op langs Esrum Søs kyst med gill og hygge.Start klokken 10. Tovholder ?

 

Den 20.-21. juni 2020

Sjælland rundt på indersiden.

 

Den 15.-16. August 2020

Lynæs 14 træf.på Esrum Sø. Tovholder Michael Kreiberg

 

Den 5. September 2020

Sø-regatta, alle både på vandet. Start klokken 14. Tovholder Thomas Plum

 

Den 20. September 2020

Klubmesterskab for seniorer. Første start klokken 11. Tovholder Ib Andersen.

 

Den 24. September 2020

Klubmesterskab for juniorer. Første start klokken 17. Tovholder Thomas Plum

 

Den 3. Oktober 2020

Afrigning, bro op og standerstrygning. Start kl. 9:00. Tovholder Henrik Kromann

 

Den 24. November 2020

Generalforsamling

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com