Foreløbig aktivitetskalender 2022 for Hillerød Sejlklub

 

Klubaftener om torsdagen i vintersæsonen har der ikke været noget af på grund af coronavirus og restriktioner.

Det er også muligt at sommersæsonen vil blive påvirket, men vi satser på at kunne gennemføre nedenstående aktiviteter.

 

April måned 2022

Arbejdsdage Klargøring af både.

 

Lørdag den 2. april 2022

Bro i og standerhejsning. Vi mødes på anlægget klokken 9:00.Tovholder Henrik Kromann.

Vognmanden kommer kl 10:00. Standeren bliver hejst kl. 15:00

 

Tirsdag den 26. april 2022

Første tirsdagssejlads. Kapsejlads med joller og kølbåde. Skippermøde i klubhuset kl. 17:30. Starten går klokken 18:00

 

Torsdag den 28. april 2022

Første torsdagssejlads. Træningssejlads for seniorer og juniorer. Juniorer mødes på havnen kl. 16:30. Seniorer mødes på havnen kl. 17:00.

 

Søndag den 1. 8. 15. 22. og 29. maj 2022 Crash-kursus i jollesejlads

Søndage i maj måned holder klubben et intensivt jollekursus. Det er planen at sejle i Laserjoller, med et formiddagshold og et eftermiddagshold, hvis interessen er stor nok. Max deltagerantal per hold er 5. Tilmelding er bindende. Det forventes, at man deltager alle fem søndage i maj måned.

Ud over praktisk sejlads vil der blive undervist i sejlteori, søvejsregler og sikkerhed.

Efter kurset er der mulighed for at komme op til en frigivelsesprøve.

Kurset afvikles søndage fra klokken 11:00 til 14:00 og 14:00 til 17:00

 

Lørdag den 14. maj 2022

Den årlige arbejdsdag, hvor alle klubber giver en hånd til vedligeholdelse af klubhus og anlæg.

 

Søndag den 12. juni 2022 UDSAT TIL EFTER SOMMERFERIEN !

Sommertur op langs Esrum Søs kyst med gill og hygge.Start klokken 10. Tovholder Ib Andersen

 

Lørdag-søndag den 18.-19. juni 2022

Sjælland rundt på indersiden.

 

Lørdag-søndag den 13.-14. August 2022 ??

Lynæs 14 træf på Esrum Sø. Tovholder Michael Kreiberg

 

Lørdag den 3. September 2022

Sø-regatta, alle både på vandet. Start klokken 14. Tovholder ??

 

Søndag den 18. September 2022

Klubmesterskab for seniorer. Første start klokken 11. Tovholder Ib Andersen.

 

Torsdag den 22. September 2022

Klubmesterskab for juniorer. Første start klokken 17. Tovholder ??

 

Lørdag den 8. Oktober 2022

Afrigning, bro op og standerstrygning. Start kl. 9:00. Tovholder Henrik Kromann

 

Tirsdag den 22. November 2022

Generalforsamling

 

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com