Foreløbig aktivitetskalender 2021 for Hillerød Sejlklub

 

Klubaftener om torsdagen i vintersæsonen har der ikke været noget af på grund af coronavirus og restriktioner.

Det er også muligt at sommersæsonen vil blive påvirket, men vi satser på at kunne gennemføre nedenstående aktiviteter.

 

April måned 2021

Arbejdsdage Klargøring af både.

 

Lørdag den 24. april 2021

Bro i og standerhejsning. Vi mødes på anlægget klokken 9:00.Tovholder Henrik Kromann.

Vognmanden kommer kl 10:00. Standeren bliver hejst kl. 15:00

 

Tirsdag den 27. april 2021

Første tirsdagssejlads. Kapsejlads med joller og kølbåde. Skippermøde i klubhuset kl. 17:30. Starten går klokken 18:00

 

Torsdag den 29. april 2021

Første torsdagssejlads. Træningssejlads for seniorer og juniorer. Juniorer mødes på havnen kl. 16:30. Seniorer mødes på havnen kl. 17:00.

 

Søndag den 2. 9. 16. 23. og 30. maj 2021 Crash-kursus i jollesejlads

Søndage i maj måned holder klubben et intensivt jollekursus. Det er planen at sejle i Laserjoller, med et formiddagshold og et eftermiddagshold, hvis interessen er stor nok. Max deltagerantal per hold er 5. Tilmelding er bindende. Det forventes, at man deltager alle fem søndage i maj måned.

Ud over praktisk sejlads vil der blive undervist i sejlteori, søvejsregler og sikkerhed.

Efter kurset er der mulighed for at komme op til en frigivelsesprøve.

Kurset afvikles søndage fra klokken 11:00 til 14:00 og 14:00 til 17:00

 

Lørdag den 15. maj 2021

Den årlige arbejdsdag, hvor alle klubber giver en hånd til vedligeholdelse af klubhus og anlæg.

 

Søndag den 13. juni 2021

Sommertur op langs Esrum Søs kyst med gill og hygge.Start klokken 10. Tovholder Ib Andersen

 

Lørdag-søndag den 19.-20. juni 2021

Sjælland rundt på indersiden.

 

Lørdag-søndag den 14.-15. August 2021

Lynæs 14 træf på Esrum Sø. Tovholder Michael Kreiberg

 

Lørdag den 4. September 2021

Sø-regatta, alle både på vandet. Start klokken 14. Tovholder Thomas Plum

 

Søndag den 19. September 2021

Klubmesterskab for seniorer. Første start klokken 11. Tovholder Ib Andersen.

 

Torsdag den 23. September 2021

Klubmesterskab for juniorer. Første start klokken 17. Tovholder Thomas Plum

 

Lørdag den 9. Oktober 2021

Afrigning, bro op og standerstrygning. Start kl. 9:00. Tovholder Henrik Kromann

 

Tirsdag den 23. November 2021

Generalforsamling

 

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com