Generalforsamling dagsorden

Generalforsamling i Hillerød Sejlklub den 21. November 2017 kl. 19-21. Det foregår som sædvanligt i klubhuset på Krostien 11 i Nødebo.
 
Forslag der skal med til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen senest tirsdag den 7. november. Så kommer forslagene med i dagsordenen :-)
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling:   
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand lige årstal

 7. Valg af kasserer ulige årstal
 8. Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, hvoraf 1 vælges i lige årstal og 2 i ulige årstal
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt
Med venlig hilsen
Ib Andersen

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com