Håndtering af materiel og klubbens både, Hvorfor og hvordan

 

Hvorfor:

Denne beskrivelse omhandler håndtering af materiel og både, og er udarbejdet for at passe godt på klubbens medlemmer og materiel, og for at sikre at materiellet er i god stand og er let at håndtere, samt at sørge for at eventuelle skader eller slitage formidles videre så der kan udføres nødvendige reparationer eller udskiftninger, til glæde for alle der bruger klubbens materiel.

 

Hvordan:

Når du vil ud og sejle:

Først og fremmest: INGEN sejler i klubbens både uden redningsvest!

Det anbefales at du anskaffer dig din egen vest, men indtil du har fundet ud af hvad der passer dig bedst, råder klubben over et antal veste i alle størrelser, som kan lånes til brug i klubbens både. De befinder sig i OPTI skuret, og hænges på plads efter brug. Til brug for klubbens juniorer, råder klubben ligeledes over et antal våddragter til brug i klubbens joller. De befinder sig samme sted. Her anbefales det også at du køber din egen, når du har fundet ud af hvad der passer dig.

 

I sejlskuret findes en logbog. Her skriver man sig ind, dato, skipper, jolle/båd samt evt. besætning, aktuelt vejr og endeligt forventet hjemkomst.

 

Sejl befinder sig i sejlskurets højre side. På fronten af hylderne står navnet på båden, for laser står sejltypen, 4.7, RADIAL samt STANDARD

Bund og topmaster til Laser befinder sig på hylder i sejlskurets venstre side. De er mærket ”Bund 4.7 bådnavn”, ”Bund Radial/Standard bådnavn”. Topmasterne er identiske for alle 3 sejltyper og er mærket ”TOP bådnavn”

Ror og sværd er placeret i skabe i venstre side af OPTI skur, hvor optimistrigge, -ror og –sværd også befinder sig.

Når man har skrevet sig ind, finder man sejl, evt. master, ror etc. frem, og rigger jollen til.

Man gennemgår herefter jollen, checker at alle bundpropper, sjækler etc. er til stede, og at der ikke er nogen skader eller mangler.

Sjækler på sejl skal ALTID blive på sejlet.

 

Når man kommer tilbage fra sejlturen:

Jollen rigges ned, rengøres og tømmes for vand. Skøder og fald kvejles op og anbringes således at de ikke kommer til at ligge i vand eller på dæk. Sejlene rulles sammen, rulles ALTID fra toppen, parallelt med evt. sejlpinde. Sejlene placeres på den korrekte hylde. Hvis sejlene er blevet våde af den ene eller anden grund, hænges de til tørre i sejlskuret. Eventuelle ror, master sværd etc. placeres i de respektive skabe og hylder.

 

Endelig skrives der ud i logbogen, her noteres også eventuelle skader eller mangler samt måske en kommentar til turen.

 

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com