Laserjolle

Jollerne har tre forskellige rigge, med tre forskellige størrelse sejl. Laser Standard, Laser Radial og Laser 4,7 Det gør det muligt at sejle jollen med en rorsmand, der vejer fra 35 til 80 kg. Fire af de joller, som klubben råder over, er af ældre dato, men har undergået en større renovering, så de nu er fult sejlklare. I 2017 fik vi doneret en helt ny jolle, og i 2019 købte klubben yderligere to brugte joller, så klubben i dag råder over syv laserjoller.

 

Sejlads med Laserjolle

 

Laserjollen er en levende jolle, der er sjov at sejle, når man kan, men som godt kan byde på udfordringer, hvis man er begynder. Forvent ikke at blive verdensmester på en måned. Men jeg håber at du får en fornemmelse af, hvordan det er at sejle en moderne jolle.

 

Masten på en laserjolle består af to dele for at gøre transport let, og så har man udnyttet det til at lave tre forskellige sejlstørrelser. Ved at skifte den nederste del af masten får man en mast, der passer til et af de tre sejl: Standard, radial eller 4,7.

 

I sejlrummet ligger mast og sejl på hylder. Toppene på én hylde. Bund til standardsejl på én hylde, bund til radialsejl på én hylde og bund til 4,7 sejl på én hylde. Sejlene ligger ligeledes på hylder, og de ligger også med én hylde til hver størrelse.

 

Når man rigger sejlet til, samler man først top og bund, derefter trækker man sejlet ned over masten. Man skal være opmærksom på, at sejlet ikke snor sig på masten, og at sejlet vender i samme retning som bombeslaget. Når sejlet er trukket på masten, kan man sætte masten på jollen. Men inden man gør det, så sørg for at jollen står med stævnen op i vinden. Sejlet fastgøres til båden med bomnedhalet (nogle kalder det cunninghamhal)

 

Inden jollen er klar til at sætte i vandet kontrolleres at den er tom for vand, og at der er sat bundprop i. Det kontrolleres, at der er ror, sværd og bom i jollen. Ror og sværd skal være mærket med samme navn, som navnet på jollen.

 

Nu er jollen klar til at sætte i vandet, og det gøres i læsiden af broen, så jollen driver væk fra broen. Træk jollen så langt ud på broen, som det er muligt, for at gøre plads til de næste. Gør jollen fast til broen med fanglinen. Nu sættes roret på og det kontrolleres, at det er låst. Næste operation er isætning af sværd. Sæt det halvt ned og gør det fast med den tilhørende elastik, Enten rundt om masten eller i stævnbeslaget. Så skal bommen sættes i beslaget på masten, og sejlet skal strammes op på bommen med bomudhalet. Blæser det meget, skal det strammes meget. Blæser det ikke så meget, skal det ikke strammes så meget.

 

Hvis båden ikke allerede ligger for enden af et af broens T’er, så træk den der ud og gør den fast. Hop ned i båden og tag fat i ror og skøde, og få en til at gøre dig fri. Så er du sejlet!!

 

Når du sejler, så hav altid styr på vindretningen. Vinden og sejlet er jollens motor og bestemmer om du sejler og hvor hurtigt du sejler. Du kan ikke sejle direkte mod vinden og hvis du sejler med vinden kan du ikke bremse!! Vi kommer til at lære noget om indstilling af sejlet, men en af grundreglerne er at vinden skal ramme sejlet i en vinkel på nul grader. Skulle du være uheldig at kæntre, så bliv ved båden, og rejs den op igen, Det er ikke svært. Når den er på ret køl igen er den klar til at sejle videre.

 

Når man sejler, er der nogle grundretninger: Bidevind – så tæt til vinden som man kan. Halvvind – vinden ind fra siden. Agten for tværs – vinden ind skråt bagfra. Læns – vinden ind bagfra.

 

Nu har du sejlet rundt på søen, og det er tid til at lægge jollen ind til broen. Som sagt tidligere, sejler du med vinden ind bagfra, kan du ikke bremse. Så det er en dårlig idé at lægge til på den måde!

 

Når man lægger til, sejler man altid båden ind mod vinden, så man har mulighed for at få den til at ligge stille. Lykkes det ikke i første forsøg, er det helt fint at gøre et nyt forsød. Det eneste der ikke er tilladt, er at sejle jollen ind i broen. Hvis det er ved at ske, hopper man i vandet og stopper jollen.

 

Nu ligger jollen igen ved broen, og det første man gør. er at løsne sejlet fra bommen, så det kan svinge frit. Herefter tager man sværdet op og afmonterer roret. Begge dele lægges i jollen, som er klar til at trække på land. Når den er kommet på land, løsnes nedhalet, så sejlet er fri af jollen, og tages masten af. Sejlet tages af og lægges på plads, eller hænges op, hvis det er vådt. Masten skilles ad og lægges på plads. Jollen tømmes for vand og bundproppen lægges i cockpittet, ror og sværd anbringes, så presenningen kan ligge pænt. Bommen placeres midt over cockpittet, så presenningen kan hvile på den, og sådan at der ikke samler sig vand på presenningen. Presenningen lægges på og surres.

Hillerød Sejlklub - Krostien 11 - Nødebo - 3480 Fredensborg - e-mail hillerodsejl@gmail.com